Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả 2014 editor: ToÌ"kyoÌ" : ShoÌ"gakukan
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : ShoÌ"gakukan, 2014.
ISBN 9784094060867
Trọng lượng (gr) 141
Kích thước 1 x 10.8 x 15
Giá bìa 172,000 đ