Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Vogue
ISBN 9784529054478
Trọng lượng (gr) 341
Kích thước 1.2 x 21 x 25.6
Giá bìa 299,000 đ