Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784331517222
Trọng lượng (gr) 159
Kích thước 0.9 x 15 x 21
Giá bìa 345,000 đ