Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784323890814
Trọng lượng (gr) 818
Kích thước 4.4 x 20.4 x 22.2
Giá bìa 499,000 đ