Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784309285214
Trọng lượng (gr) 223
Kích thước 1.4 x 14.6 x 20.6
Giá bìa 355,000 đ