Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784197701285
Trọng lượng (gr) 241
Kích thước 1.4 x 13 x 18
Giá bìa 153,000 đ