Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả  Fujiko · F · Fujio
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : ShoÌ"gakukan, 2013.
ISBN 9784092591226
Trọng lượng (gr) 259
Kích thước 2 x 13 x 18
Giá bìa 286,000 đ