Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Yumiko Iwata
Nhà xuất bản Kawadeshoboshinsha.
ISBN 9784309284279
Trọng lượng (gr) 341
Kích thước 1.2 x 18.6 x 25.4
Giá bìa 383,000 đ