Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784021906312
Trọng lượng (gr) 282
Kích thước 0.6 x 21 x 25.7
Giá bìa 398,000 đ