Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784865460728
Trọng lượng (gr) 459
Kích thước 0.8 x 21 x 25.6
Giá bìa 582,000 đ