Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784529054522
Trọng lượng (gr) 940
Kích thước 1.4 x 23.4 x 29.6
Giá bìa 334,000 đ