Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784478068748
Trọng lượng (gr) 259
Kích thước 2.2 x 13.2 x 19.1
Giá bìa 360,000 đ