Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784063873207
Trọng lượng (gr) 19
Kích thước 0.6 x 11.4 x 11.8
Giá bìa 164,000 đ