Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784093863926
Trọng lượng (gr) 482
Kích thước 3.4 x 13.8 x 18.6
Giá bìa 444,000 đ