Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả GoroÌ" Miyazaki
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : Tokuma Shoten, 2006.
ISBN 9784197701360
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 1.2 x 12.8 x 18
Giá bìa 153,000 đ