Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Kadokawa Shoten
ISBN 9784041008768
Trọng lượng (gr) 228
Kích thước 2.2 x 10.6 x 14.8
Giá bìa 200,000 đ