Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784063772272
Trọng lượng (gr) 241
Kích thước 2.2 x 12.8 x 18
Giá bìa 282,000 đ