Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784063649741
Trọng lượng (gr) 541
Kích thước 2.2 x 14.8 x 21.1
Giá bìa 765,000 đ