Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784777935512
Trọng lượng (gr) 582
Kích thước 1.2 x 23.4 x 29.6
Giá bìa 359,000 đ