Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784197700677
Trọng lượng (gr) 241
Kích thước 1.4 x 13 x 18
Giá bìa 260,000 đ