Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784151200519
Trọng lượng (gr) 241
Kích thước 2.4 x 10.8 x 16
Giá bìa 250,000 đ