Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784863922440
Trọng lượng (gr) 382
Kích thước 1.8 x 15.2 x 21
Giá bìa 538,000 đ