Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784757426184
Trọng lượng (gr) 359
Kích thước 18.2 x 2 x 25.7
Giá bìa 598,000 đ