Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả 2014 editor: ToÌ"kyoÌ" : ShoÌ"gakukan
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : ShoÌ"gakukan, 2014.
ISBN 9784097345701
Trọng lượng (gr) 100
Kích thước 3.2 x 9 x 9.6
Giá bìa 143,000 đ