Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Kodansha
ISBN 9784062146937
Trọng lượng (gr) 441
Kích thước 1.4 x 20 x 21.8
Giá bìa 570,000 đ