Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784331519769
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 1.8 x 18.2 x 25.6
Giá bìa 518,000 đ