Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784391140323
Trọng lượng (gr) 441
Kích thước 1.4 x 21 x 28.2
Giá bìa 355,000 đ