Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Shinchosha
ISBN 9784101461212
Trọng lượng (gr) 159
Kích thước 1.4 x 10.8 x 15
Giá bìa 175,000 đ