Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Kensaku Yoshida , Kaoru Shimo , Daisuke Tsunoda
Nhà xuất bản Popurasha.
ISBN 9784591133620
Trọng lượng (gr) 545
Kích thước 2.6 x 19.4 x 26.2
Giá bìa 650,000 đ