Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả MaÌ"rusha
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : MaÌ"rusha, 2015.
ISBN 9784837306627
Trọng lượng (gr) 541
Kích thước 1 x 18.8 x 25.7
Giá bìa 776,000 đ