Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả editor: Nihonvogusha
Nhà xuất bản Nihonvogusha.
ISBN 9784529052863
Trọng lượng (gr) 382
Kích thước 2 x 21 x 25.6
Giá bìa 273,000 đ