Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả SeibidoÌ" Shuppan
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : SeibidoÌ"shuppan, 2013.
ISBN 9784415316246
Trọng lượng (gr) 359
Kích thước 2.4 x 13 x 18.6
Giá bìa 275,000 đ