Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả 2014 editor: ToÌ"kyoÌ" : ShoÌ"gakukan
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : ShoÌ"gakukan, 2014.
ISBN 9784097265023
Trọng lượng (gr) 622
Kích thước 3.4 x 17.8 x 18
Giá bìa 333,000 đ