Reviews 0
Thông tin chi tiết
ISBN 9784021906237
Trọng lượng (gr) 282
Kích thước 1.2 x 20.6 x 25.8
Giá bìa 355,000 đ