Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Yoko Saito
Nhà xuất bản Nihonvogusha.
ISBN 9784529053785
Trọng lượng (gr) 423
Kích thước 0.9 x 21 x 25.7
Giá bìa 460,000 đ