Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Takashi Yanase , Tomusu entateinmento
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : FureÌ"berukan, 2014.
ISBN 9784577041864
Trọng lượng (gr) 622
Kích thước 2.6 x 23.6 x 23.8
Giá bìa 519,000 đ