Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả editor: Magajinhausu
Nhà xuất bản Magajinhausu.
ISBN 9784838789603
Trọng lượng (gr) 482
Kích thước 1.2 x 22.8 x 28.2
Giá bìa 253,000 đ