Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Kadokawa Shoten 角川書店
ISBN 9784041008225
Trọng lượng (gr) 296
Kích thước 2.2 x 10.8 x 14.8
Giá bìa 245,000 đ