Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Masami Nagai , AkikodoÌ" , Miya
Nhà xuất bản ToÌ"kyoÌ" : Magajinrando, 2012.
ISBN 9784905054672
Trọng lượng (gr) 282
Kích thước 25.7 x 18.2 x 0.7
Giá bìa 273,000 đ