Bơ Lạc đã thêm 1 sách vào thư viện
Zoo
by Osuichi
5 reviews
Có 9 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Bơ Lạc đã thêm 4 sách vào thư viện
Án Mạng Trên Sông Nile
by Agatha Christie
6 reviews
Có 12 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể

[Review] Án mạng trên sông Nile – Agatha Christie

Nếu bạn tìm một quyển trinh thám với diễn biến nhanh thì “Án mạng trên sông Nile" chắc chắn không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Vẫn theo lối kể chuyện từ từ không vội vàng của bà, chúng ta sẽ khám phá ra một vụ án tỉ mẩn đến từng chi tiết. Tuyến nhân vật khá dày xong cũng không quá khó để nhớ, mỗi tình tiết dù là... đọc tiếp
Bơ Lạc đã thêm 1 sách vào thư viện
Án Mạng Trên Sông Nile
by Agatha Christie
6 reviews
Có 12 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Bơ Lạc đã thêm 1 sách vào thư viện
Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc
by Tô Du Bính
2 reviews
Có 3 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể