by Ihara Saikaku, Phạm Thị Nguyệt

Review sách Năm Người Đàn Bà Si Tình

Binh Boog đã review