Review sách Thơ Chúc Tết Mừng Xuân Của Bác Hồ Và Lời Bình

Binh Boog đã review

Trong những ngày đầu xuân năm mới, tôi lại muốn nhớ về những bài thơ chúc tết của Bác.

Thơ chúc tết của Bác vào giờ phút giao thời là cái gì đó vô cùng thiêng liêng, như linh hồn của dân tộc.

Những vần thơ tết của Bác giản dị, ngắn gọn, xúc tích và dễ thuộc chính vì thế mà những bài thơ đó dễ đi vào lòng người.

Chỉ bằng những vần thơ mộc mạc, giản dị mà Bác đã tổng kết năm cũ, đề ra mục tiêu cho năm mới phù hợp với từng thời kỳ lịch sử của dân tộc.

Không chỉ là những vần thơ tết mà mỗi khi xuân về đọc thơ tết của Bác ta như được trở về từng giai đoạn từng thời kỳ lịch sử trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc.

Bác đã mãi mãi đi xa nhưng những bài thơ chúc tết của Bác sẽ luôn đi cùng năm tháng.

Cho đến hôm nay, bài thơ chúc tết cuối cùng của Bác năm 1969 vẫn còn văng vẳng bên tai

Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to

Vì độc lập, vì tự do

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào

Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào

Bắc - Nam sum họp, xuân nào vui hơn.

Bác ơi, Bác đã ra đi nhưng tâm nguyện trong bài thơ chúc tết của Bác chúng con đã làm được.