Review sách Địch gia bát án - Địch công kỳ án

Binh Boog đã review

#Review #Địch_gia_bát_án

Đây là tập 13 trong 16 tập của Bộ Địch Công Kỳ Án. Là tập mà mà Boog thích cái bìa nhất. Boog cho là bìa đẹp nhất trong 16 tập của Địch Công.

Tập này rất lạ, không giống những tập khác. Có tên Địch Gia Bát Án vì tập này là 8 vụ án riêng lẻ không liên quan gì tới nhau. Các vụ án diễn ra trong cả quá trình làm huyện lệnh của Địch Công ở các huyện Bồng Lai, Hán Nguyên, Phổ Dương, Lan Phường.

Các vụ án được điều tra nhanh chóng, ít phức tạp hơn các vụ án ở những tập trước.

Trong các vụ án thì vụ Lưỡi gươm oan nghiệt rất thú vị. Bởi trong vụ án này Mã Vinh và Kiều Thái có đất dụng võ, tiến bộ rõ rệt, có thể tự mình điều tra nhận định vụ án, làm đâu ra đó khi Địch Công đi vắng. Địch Công về chỉ cần xem lại hồ sơ là có thể kết luận vụ án.

Boog ấn tượng với vụ Nghi Án đêm giao thừa. Có thể do Địch Công tự tin thái quá nên mắc sai lầm trong vụ án này. Nhưng hai cái sai lầm lớn lại cho ra một kết quả viên mãn cho vụ án vào đúng đêm giao thừa này.

Hỏi thế gian tình ái là gì?

Điểm chung của các vụ án mà Boog thấy đều bởi chữ Tình mà ra cả.