Review sách địch Công Kỳ án Ngọc Xuyến án

Binh Boog đã review

Xưa nghe nức tiếng Địch Công

Thông minh tài trí anh hùng xứng danh

Biết bao vụ án khó khăn

Địch công xét xử thẳng ngay lý tình

Mệnh danh thần thám Đường triều

Thanh Xuyên vừa ghé gặp ngay án tình

Đới Ninh thủ quỹ Thuý Điểu

Bến sông bỏ mạng ẩn tình sâu xa

Trấn Thanh Xuyên ở phía Đông

Tam công chúa, Bích Thuỷ cung ngự vì

Ái nữ Hoàng đế trị vì

Chuỗi ngọc xuyến quý vua thời ngự ban

Trăng thanh gió mát một hôm

Chuỗi ngọc xuyến quý mất thời thất kinh

Hai ngày nữa phải về kinh

Ngọc xuyến quý phải tìm ngay tức thì

Địch Công được lệnh thực thi

Mai danh bí mật âm thầm điều tra

Tưởng đâu đơn giản tìm châu

Đằng sau ẩn dấu mưu sâu khó lường

Ngờ đâu gặp phút nguy nan

Ngỡ đâu bỏ mạng gặp người cứu nguy

Trải qua sóng gió nguy nan

Kẻ ác đền tội châu về chủ nhân

Ở đời nhớ chữ hư không

Thật giả lẫn lộn biết đâu tỏ tường

Phá vụ án, hoạ về sau

Bởi bao thế lực đằng sau bức mành

Vẫn còn đằng trước hiểm nguy

Kịch hay phía trước vẫn chờ Địch Công

Ấn tượng nhi nữ Tử Tây

Phận đào liễu vẫn thẳng ngay tỏ bày

Giúp Địch Công lúc khó khăn

Nữ nhi hào sảng thẳng ngay thật thàReview khác về sách này 2
Năm 670, Địch Công đã 40 tuổi, ông đang giữ chức Huyện lệnh một chốn khỉ ho cò gáy là huyện Lan Phường. Việc ông bị điều tới đây là do sự sắp đặt của các kẻ thù của ông tại triều đình nhưng một lần... chi tiết
Trước hết, phải xác nhận rằng, dù sao Địch Công cũng đã đạt được mục đích ban đầu của ngài khi đến trấn Thanh Xuyên là câu cá, bởi vì Địch Công đã có chuyến du thuyền khá thú vị và câu được con cá ... chi tiết