Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã
by Hae Min
13 reviews
Có 31 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể
Không biết có phải khi đọc cuốn sách này tâm trạng tôi đang bất ổn hay vì cảm giác chênh vênh trong cuộc sống hay không mà khi đọc “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã” tôi thấy nó ý nghĩa vô ngần. Có lẽ là do đây là cuốn sách do một đại đức viết nên nó càng như thấm hiểu được lòng người. Từng lời văn, câu chữ như đang viết hộ lòng người vậy. Cuốn sách đưa ta đến một thế giới kh... đọc tiếp