Bảo Ngọc đã thêm 1 sách vào thư viện
Khu Vườn Ngôn Từ 
by Shinkai Makoto
7 reviews
Có 13 chủ sách đang sở hữu sách này trên OBook, bạn có thể