Bánh Gấu đã thêm 1 sách vào thư viện
Thinking, Fast And Slow
by Daniel Kahneman
0 reviews