[Lưu ý trước khi đọc Review thì tôi muốn nhấn mạnh một số điều là đây chỉ là suy nghĩ riêng và cảm nhận của tôi chứ không phải là phần lớn ai cũng như vậy! Đây cũng là bài Review đầu tiên nên viết không được hay mong mọi người thích và có gì thì đừng ngại góp ý, một điều nữa bài Review này chỉ có thể lập luận một số tình tiết nhất định chứ không phải là cả cuốn t

... đọc tiếp