Review sách Socrates Thân Yêu (Bộ 2 Tập)

An Nhi đã review


Review khác về sách này 1
Hàn Ân Mặc đã review sách này

“Socrates thân yêu” là bộ truyện cuối cùng mà tôi đọc trong hệ liệt Thân yêu của Cửu Nguyệt Hi. Và đây là câu chuyện ngắn nhất so với hai hệ liệt kia.

chi tiết