Review sách 5 Centimet trên giây - Shinkai Makoto

Anh Khoa đã review
Hình đính kèm


Review khác về sách này 2
Eulalia đã review sách này

Ngắn gọn trong 3 chữ thì có thể nói là "đọc cũng được". Còn nói dài hơn thì do anime này được ca ngợi nhiều quá, mình thì chưa xem cũng chưa tìm hiểu nổi dung trước, nên đọc vào thấy hụt hẫng. Sách...

chi tiết
Regina Morgenstern đã review sách này

Mình chẳng bao giờ đọc những cuốn sách tình cảm, lại càng không đọc Shinkai Makoto bao giờ. Sở dĩ mình cầm cuốn này lên cũng là vì đã nhỡ đổi lấy nó ở một hội chợ đổi sách.

chi tiết